fbpx

SERVEIS

Dins de la particularitat de cada projecte hi ha uns objectius comuns que sempre intentem assolir en el major grau possible.
Aquests són:

L’estalvi econòmic

Dit així tant fredament no sembla un valor amb garantia, però si entenem aquest estalvi com una extensió en l’efectivitat del disseny del projecte, ja estem generant, indirectament, un estalvi econòmic en l’eliminació d’execució de partides innecessàries, en la utilització de les tecnologies adequades per a cada situació, en reducció de materials a utilitzar, etc.

L’estalvi de temps

Va directament lligat a l’efectivitat del disseny, ja que la simplificació dels treballs té una implicació directa en les necessitats de personal. Fixem-nos sempre que els costos més importants es centren en la mà d’obra. Si som capaços de reduir substancialment aquesta, podem dissenyar millors projectes a preus baixos.

L’estalvi energètic

Té un gran valor a mig/llarg termini. Un bon disseny arquitectònic, acompanyat d’una bona execució material pensada amb l’estalvi energètic, i un bon plantejament d’instal.lacions, sistemes, ús, rendiment, etc., ens aportarà un estalvi energètic a mig/llarg termini que farà l’habitatge més sostenible.

Els nostres serveis

GESTIÓ DE PROJECTES

1. REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES I ESTUDIS DE VIABILITAT

Abans de materialitzar una idea, ens cal estudiar la seva viabilitat, i això és precisament el què podem oferir des de Byko amb la garantia d’un estudi seriós, amb les màximes garanties, i amb totes les alternatives possibles.

2. REDACCIÓ PROJECTES D’ARQUITECTURA

De la idea fins a la materialització del projecte hi ha tot un llarg procés que ha de venir definit mitjançant la redacció del projecte d’arquitectura.

3. SERVEIS D’ARQUITECTE TÈCNIC

L’arquitectura és un art que té molt de coneixement tècnic. És una professió que vincula constantment pensaments, imaginació, idees, emocions, amb constatacions realistes.

4. ENGINYERIA

El nostre servei d’enginyeria és el complement necessari a les nostres tasques d’arquitectura i project management.

5. INTERIORISME

L’ànima de tota obra arquitectònica és el seu interior, l’elecció i distribució d’elements, la decoració, el color predominant...

Vols enviar-nos una sol·licitud de pressupost?
Envíanos un WhatsApp!