SERVEIS D’ARQUITECTE TÈCNIC

SERVEIS D’ARQUITECTE TÈCNIC

L’arquitectura és un art que té molt de coneixement tècnic. És una professió que vincula constantment pensaments, imaginació, idees, emocions, amb constatacions realistes.

Sense tot el saber pràctic i tècnic hauria estat impossible materialitzar les idees constructives més brillants. Per aquest motiu, a Byko ens hem proposat sempre unir aquestes dues vessants de l’arquitectura que ens identifiquen també en les nostres accions humanes.

Entre els serveis d’arquitecte tècnic que oferim podeu trobar:

 • Assessorament tècnic.
 • Certificats d’habitabilitat i tramitació.
 • Informes. Dictàmens i certificats.
 • Informes pericials.
 • Aixecament de plànols.
 • Inspecció d’edificacions (ITE).
 • Reconeixement d’estructures existents i diagnosi prèvia als treballs de reforç estructural.
 • Càlcul i disseny de reforços estructurals.
 • Projectes de rehabilitació. Assumeix i direcció d’obres.
 • Estudi de seguretat i coordinació de seguretat en obres de reforma i rehabilitació.
 • Tramitació de llicències d’obres.
 • Estudis de viabilitat econòmica per al desenvolupament de qualsevol tipus de projecte.

En tot moment, des de Byko estem en contacte amb els nostres clients, els escoltem i projectem les seves idees, tenint en compte que en qualsevol moment ens poden demanar canvis que seran ben acceptats i ben tractats des del nostre servei d’arquitectura tècnica.

Els nostres serveis
GESTIÓ DE PROJECTES

1. REDACCIÓ D’AVANTPROJECTES I ESTUDIS DE VIABILITAT

Abans de materialitzar una idea, ens cal estudiar la seva viabilitat, i això és precisament el què podem oferir des de Byko amb la garantia d’un estudi seriós, amb les màximes garanties, i amb totes les alternatives possibles.

2. REDACCIÓ PROJECTES D’ARQUITECTURA

De la idea fins a la materialització del projecte hi ha tot un llarg procés que ha de venir definit mitjançant la redacció del projecte d’arquitectura.

3. SERVEIS D’ARQUITECTE TÈCNIC

L’arquitectura és un art que té molt de coneixement tècnic. És una professió que vincula constantment pensaments, imaginació, idees, emocions, amb constatacions realistes.

4. ENGINYERIA

El nostre servei d’enginyeria és el complement necessari a les nostres tasques d’arquitectura i project management.

5. INTERIORISME

L’ànima de tota obra arquitectònica és el seu interior, l’elecció i distribució d’elements, la decoració, el color predominant...

Vols enviar-nos una sol·licitud de pressupost?