fbpx

CAN DALDON

Projecte rehabilitació i reforma de la Masia de Can Daldon

img-portfolio-proyectos-byko-can-daldon1

UBICACIÓ

Vidreres

ANY DE LA OBRA

2015

SOBRE EL PROJECTE

Projecte de rehabilitació i reforma de la Masia Can Daldon després de més de 10 anys deshabitada inclosa en el catàleg de Masies i Cases Rurals de la Comarca de la Selva, on es varen adequar els espais de l’edifici original a les noves necessitats per a una segona residència destinada al descans i l’esbarjo.

En essència, i per tal de destacar l’arquitectura de la masia i el seu entorn, s’ha mantingut la seva volumetria principal, enderrocant el porxo lateral d’uralita (annex menys antic i sense valor arquitectònic), que antigament s’utilitzava com a cobert per eines i llenya. S’han enderroca també petites construccions/casetes, que amagaven instal.lacions tals com grups de bombeig, safareig sense valor arquitectònic i altres elements que distorsionaven l’entorn. S’ha netejat la vista perimetral d’instal.lacions i cablejats diversos (elèctric, telefonia,…..) i s’ha instal.lat una fosa biològica.

El nou esquema funcional interior de la masia ha donat un clar protagonisme als espai de ús diürn, tals com les diferents sales d’estar, lectura o televisió, així com la cuina i el menjador, presidit per una gran taula de fusta natural i una gran vidriera que permet una “ampliació” cap a l’espai exterior de terrassa i jardí.

En aquest projecte les tasques realitzades varen ser les de redacció de projecte i direcció d’obres. La propietat va autogestionar l’execució dels treballs i va voler gaudir plenament de tot el procés d’una manera directa i personal, sense cap tipus de presa ni urgència. També es va treballar l’entorn exterior més pròxim a la masia, amb les terrasses i jardins perimetrals, el tractament de la vegetació, il.luminació, rec, etc…. de tal manera que s’aconseguís un entorn natural, de poc i fàcil manteniment i que només és visible des de l’interior de la finca.

Finalment, i després de diversos anys de treball, es varen finalitzar els treballs, cosa que es va celebrar amb una bona festa i convit al Sol de la primavera.

Envíanos un WhatsApp!