HABITATGE SVM

josepllobet10

UBICACIÓ

Sant Vicenç de Montalt

ANY DE LA OBRA

2009

SOBRE EL PROJECTE

Treballs de Project Management en gestió integral de la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat a partir del projecte redactat per l’arquitecte Josep Llobet Gelmà.

La propietat desitjava un servei de direcció d’execució material de la obra acompanyat d’un estudi del sistema constructiu, definició de materials i detalls, establiment de cost límit final i compliment de l’objectiu.

Es va contractar la gestió/control de costos i planificació d’obra la qual cosa va comportar, degut a la complexitat i peculiaritat del projecte, a determinar el correcte sistema constructiu, detalls i materials desitjats, és a dir, a gestionar l’ampliació del projecte executiu i trobar aquells industrials que donessin garanties de capacitat en aquest projecte.

L’entesa i participació amb la propietat va ser clau. La seva claredat d’idees, capacitat de decisió i concreció, entesa dels sistemes i processos va crear una relació de complicitat i treball en equip que ha derivat en una relació d’amistat a futur.

Va servir també per aprendre que la gestió a distància, si està ben organitzada i els agents tenen clares les seves tasques, és possible. Durant l’execució d’aquesta obra la gestió i els treballs de despatx es feien des de Suècia, limitant les visites d’obres a dos dies seguits cada dues setmanes, fent viable el projecte gràcies al gran equip que participà en la seva execució.