fbpx

HOTEL ODISSEA

Reforma interior

hotel-odissea-destacada

UBICACIÓ

Santa Susanna

ANY DE LA OBRA

SOBRE EL PROJECTE

La gestió global/integral dóna resposta a gran diversitat de situacions i aquesta va ser particularment intensa. Concretament solucionar deficiències que no permeten explotar una activitat de manera adequada degut a errors d’origen. Com obtenir la categoria esperada inicialment?

Mitjançant els tres passos bàsics necessaris per a qualsevol projecte: anàlisi, garantia i confiança.

  • Anàlisi, és la única forma de trobar la solució més pràctica i senzilla per donar una solució al menor preu possible.
  • Garanties, és la manera d’assegurar que les solucions donades un cop analitzada la situació seran suficients i vàlides per a l’obtenció de la categoria desitjada. En aquest cas garanties donades per la propia Generalitat de Catalunya sobre l’estudi previst.
  • Confiança, el que s’espera obtenir i donar un cop analitzat el problema, trobada la solució i garantida aquesta mitjançant les certificacions necessàries.

En aquest cas, un cop acabada la obra de construcció de l’aparthotel i després de 6 o 7 anys intentant obtenir la categoria de 2*, ens demanen estudi per tal d’aconsseguir-ho. Un cop analitzat el projecte i la situació real de l’immoble s’arriba a la conclusió que, bellugant únicament un envà diversos centímetres s’aconsegueix la categoria, però bellugant uns centímetres més s’arriba a la categoria de 4*, categoria genèrica dels hotels veïns.

El certificat previ positiu del departament de turisme de la generalitat de catalunya així ho avala.

És a partir d’aquest moment que ja podem donar total rendiment a la gestió integral i s’afegeix a l’encàrrec l’estudi de la prevista substitució del sistema de climatització de l’hotel.

Anàlisi, garantia, confiança………………….. estudi de la instal.lació, proposta de solució, garantia de funcionament, confiança, decisió, execució.

En aquest cas, i en contra de les recomanacions dels instal.ladors consultats per la propietat, es proposa una millora puntual enlloc de la total substitució de la instal.lació. Aquesta proposta, després de 2 mesos de dubtes, va ser acceptada.

Resultat final: aparthotel de 4* acceptat per Turisme, instal.lació de clima millorada amb un rati de zero queixes en totes les temporades següents. Reducció en temps execució previst a 2 mesos i mig sobre la totalitat dels apartaments. Pressupost total inferior al previst només per reforma inicial dels apartaments.

La gerència integral de projectes no és un cost, és un estalvi evident.

Envíanos un WhatsApp!